เม็ดแมงลัก Lemon basil

เม็ดแมงลัก Lemon basil

เม็ดแมงลัก มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น ทำให้ผู้คนที่ต้องการจะควบคุมและหรือลดน้ำหนักนิยมนำมารับประทานกันมากขึ้น ก่อนที่จะเข้าเรื่องของเม็ดแมงลักผู้เขียนขอท้าวความถึงบทความที่ถูกผ่านการแชร์ในสั […]

ใบมะรุม Moringa

ใบมะรุม Moringa

ใบมะรุม (Moringa) ในภาษาท่องถิ่นภาคเหนือจะเรียกว่า “บะค้อนก้อม” ถ้าเป็นภาคอีสานจะนิยมเรียกกันว่า “ผักอีฮุม” หรือ “บักฮุ้ม” ใบมะรุมผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกินได้ทั้งยอดอ่อนและฝัก เป็นไม้ยืนต้นปลูกง่ายใ […]

ข้าวโพดม่วง

ข้าวโพดม่วง

ข้าวโพดม่วง จากงานวิจัยของ ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่าข้าวโพดม่วงมีปริมาณสารประกอบฟีโนลิก (Phenolic Compounds) และสารแอนโทไซยานิน (Anthocyan […]

เห็ดหลินจือ Lingzhi

เห็ดหลินจือ Lingzhi

เห็ดหลินจือ (Lingzhi) เป็นสมุนไพรที่ค้นพบในประเทศไทยจีนถูกใช้ในการรักษามายาวนานกว่า 2000 ปี ในยุคนั้นเห็ดหลินจือถือว่าเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าสูงจนในบางที่ถือว่าเห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้าแห่งชี […]

Page 8 of 8« First...45678

FanPage